Föreningen

Göteborgs OCR & Ninja Center är en ideellförening och vi vill minska skillnaderna mellan olika grupper samt förbättra hälsan för alla som deltar i våra aktiviteter. Förutsättningar för en god hälsa har förbättrats på många sätt över tid, men det skiljer sig åt mellan olika grupper av flickor och pojkar. Tillsammans med övrig förenings- och teammedlemmar kan vi på Göteborgs OCR & Ninja Center bidra till att dessa skillnader minskar och till att alla flickors och pojkars hälsa och positiva utveckling stärks.

Med fokus på ungdomarnas bästa vill vi erbjuda en plats som speglar allas lika värde.
För att få teckna ett årskort eller autogiro på Göteborgs OCR & Ninja center krävs det att du är medlem i föreningen. Medlemskapet kostar 50kr i månaden och är bindande under ett kalender år.